Hufiec ZHP Turek im. Mikołaja Kopernika

80 rocznica przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do konspiracji.

„Będziemy szli przez Polskę Szarymi Szeregami, i będzie prawo z nami i będzie Bóg nad nami. Będę szli jak hymny wskroś miast, wskroś wsi, polami. I będziem równać w prawie Szarymi Szeregami ” – tych słowami zacznij się hymn Szarych Szeregów.

W dzień 80 rocznicy przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do konspiracji – 27.09.2019 – harcerki, harcerze oraz instrukcje wraz z Komendantem Hufca ZHP Turek hm. Robertem Chmielewskim, spotkali się przy grobie druhny hm. Salomei Kubiak, która 80 lat temu razem z całą organizacją harcerską operacje służbowe w Szarych Szeregach. Ich obecność tutaj jest nie tylko dowodem pamięci i tamtym wydarzeniem, ale także hołdem, jaki jest ten wszystkim harcerkom i harcerzom, którzy w okresie okupacji niemieckiej podejmują się tak trudnej na czas służby. Podczas uroczystego spotkania zapalony został symboliczny znicz oraz złożona wiązanka kwiatów.

„Dziś – Jutro – Pojutrze” – trzy krótkie słowa, a w nich zawarty cały program Szarych Szeregów. „Dziś” – oznaczało bieżącą walkę zbrojną, działanie w konspiracji, mały sabotaż i dywersję. „Jutro” – przygotowanie do otwartej, jawnej walki zbrojnej z okupantem w ogólnonarodowym powstaniu kończącym zakończenie okupacji. „Pojutrze” – oznaczało pracę w wolnej Polsce oraz odbudowę zniszczonego kraju po wojnie. Temu celowi związanemu z nauką w ramach tajnych kompleksów w podziemnych szkołach, obejmującym nauczanie od gimnazjum do studiów wyższych, przygotowujących młodzież do obudowy wolnej Polski. Szare Szeregi mają wykształcić powojenną elitę przywódczą, która mogłaby pokierować krajem. 

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Kościuszki 13,
62-700 Turek
tel. 63 2784005,
e-mail: turek@zhp.wlkp.pl

Dane do faktury
Chorągiew Wielkopolska Hufiec Turek
REGON: 300429024
NIP: 778-14-40-251
BZWBK: 53 1090 1359 0000 0001 1290 6929

Administracja strony
Zespół Promocji i Informacji
e-mail: m.kaluzny@zhp.net.pl
tel: 507856619

Kontakt ZHU Konin