Hufiec ZHP Turek im. Mikołaja Kopernika

Zjazd Hufca

Podsumowanie minionej kadencji i wybory nowych władz hufca – tak przebiegł Zjazd Hufca ZHP Turek. Przez kolejne lata ma czele turkowskich harcerzy będzie stał hm. Robert Chmielewski 

W sobotę (09.11.2019) odbył się Zjazd Hufca ZHP Turek, który był idealnym momentem na podsumowanie działalności harcerskiej na terenie naszego powiatu. Dyskusje dotyczyły przede wszystkim minionych i przyszłych działań związanych z rozwojem harcerstwa w Turku. Przy tej okazji, na wniosek Komendanta Hufca Turek hm. Roberta Chmielewskiego, zostały wręczone odznaczenia, dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju harcerstwa na naszych terenach. Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odznaczeni zostali:  Romuald Antosik – Burmistrz Miasta Turku, Bartosz Stachowiak – Dyrektor Muzeum im. Józefa Mehoffera w Turku oraz Dariusz Kałużny – Starosta Powiatu Tureckiego. Dodatkowo Honorową Odznakę „Harcerska Służba Wielkopolsce” otrzymali pwd . Weronika Adamiak,  pwd. Izabela Radka, pwd. Michał Kałużny. 

W dalszej części zjazd upłynął pod znakiem wyborów – pożegnaniem dotychczasowych władz hufca i przywitaniem nowych. Ustępujący komendant złożył swój sznur, lecz nie na długo, gdyż Zjazd jednogłośnie zagłosował, aby na kolejne 4 lata komendantem hufca został hm. Robert Chmielewski. Następnie na jego wniosek wybrano komendę hufca, którą wraz z nim tworzyć będą: 

– hm. Franciszek Pyziak – zastępca ds. organizacyjnych, skarbnik, 
– pwd. Marta Bakalrz – zastępczyni ds. programowych, 
– pwd. Jolanta Piekarczyk – członkini, 
– pwd. Izabela Radka – członkini, 
– pwd .Michał Kałużny – członek. 

Podczas spotkania Zjazdowego ukonstytuował się również nowy skład Komisji Rewizyjnej Hufca, czyli organu kontrolnego. Stanowić go będą: 
– pwd. Weronika Adamiak – przewodnicząca, 
– hm. Jadwiga Glapa – członkini, 
– phm. Emilia Swenderska – członkini. 

Zjazd był bardzo ważnym elementem życia harcerskiego, ponieważ to na nim wspólnie dokonano najistotniejszych wyborów, które przez kolejne lata będą miały wpływ na całokształt funkcjonowania harcerstwa w naszym powiecie. Zjazd zakończył się odśpiewaniem pieśni „Bratnie słowo” w harcerskim kręgu.  

Społeczność Hufca ZHP Turek gratuluje nowym władzom i życzy im powodzenia w pełnieniu ich służby i dziękuje dotychczasowym władzom za ich pracę. 

 

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Kościuszki 13,
62-700 Turek
tel. 63 2784005,
e-mail: turek@zhp.wlkp.pl

Dane do faktury
Chorągiew Wielkopolska Hufiec Turek
REGON: 300429024
NIP: 778-14-40-251
BZWBK: 53 1090 1359 0000 0001 1290 6929

Administracja strony
Zespół Promocji i Informacji
e-mail: m.kaluzny@zhp.net.pl
tel: 507856619

Kontakt ZHU Konin