Hufiec ZHP Turek im. Mikołaja Kopernika

Zjazd Hufca

18 września 2015 roku grono instruktorów wzięło udział w Zjeździe Hufca ZHP Turek. Zjazd podsumował ostatnie cztery lata działalności harcerstwa na terenie powiatu tureckiego. Ustępująca komendantka – phm. Emilia Nowald zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniem dotyczącym funkcjonowania hufca oraz aktywności jego komendy w latach 2011 – 2015.
Zjazd był bardzo ważnym elementem życia harcerskiego, ponieważ to na nim wspólnie dokonano najistotniejszych wyborów, które przez kolejne lata będą miały wpływ na całokształt funkcjonowania harcerstwa w naszym powiecie. Władze harcerskie wybierane są na okres czterech lat. Uprawnieni do głosowania są wszyscy instruktorzy na terenie Hufca ZHP Turek.

Zjazd udzielił jednogłośnie absolutorium ustępującej Komendzie Hufca i przystąpił do wyboru nowych władz. Jako komendanta wybrano phm. Roberta Chmielewskiego, który zaproponował jako swoich zastępców; hm. Franciszka Pyziaka (ds. organizacyjnych, skarbnik) oraz pwd. Martę Bakalarz (ds. programowych), a jako dwie pozostałe członkinie komendy; pwd. Jolantę Piekarczyk i pwd. Iwonę Kasprzak.

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie; przewodnicząca phm. Emilia Nowald, z-ca Dorota Zasada i sekretarz Edyta Kaczmarek.

Przeprowadzono dyskusję na temat zmian w statucie ZHP na podstawie ankiety przesłanej przez Zespół Statutowy.

Zjazd zakończył się odśpiewaniem pieśni „Bratnie słowo” w harcerskim kręgu.

MB
Fot. MK


[facebook_like_button]

wróć

Kontakt

Komenda Hufca ZHP
ul. Kościuszki 13,
62-700 Turek
tel. 63 2784005,
e-mail: turek@zhp.wlkp.pl

Dane do faktury
Chorągiew Wielkopolska Hufiec Turek
REGON: 300429024
NIP: 778-14-40-251
BZWBK: 53 1090 1359 0000 0001 1290 6929

Administracja strony
Zespół Promocji i Informacji
e-mail: m.kaluzny@zhp.net.pl
tel: 507856619

Kontakt ZHU Konin